tuerkei-head-kl

Coach, danış man ve diplomah sosyolog olarak iş irtibatları nı zı n, uluslararası vekiş isel iş birliğ inizin, gösteriş inizin ve tanı tı mı zı n mükemmelleş mesi için
ş u hizmetleri sunarı m :

Coaching * )

kişisel gelişme / kişilik oluşturma için, münferit, veya kültürlerarası boyutundaki ilişkilerde, yurtiçinde ve yurtdışında, ayrıca İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dillerinde de Almanya'da yaşayan yabancı kişiler ve tersi için

Ben insanları. irtibatla biraraya getiriyorum.

Ben Sizin kültürlerarası yetkinizi ve kişiliğinizi destekliyorum.

Siz diğer (yurtiçindeki ve yurtdışındaki) düşünce yapılarına yönelik lgılamalarınızı geliştiriyorsunuz.

*) Coaching hakkında:

Coaching özellikle iş adamları, kadro elemanları ve serbest çalışanlar için uygundur. Coaching karara varma yolunda, çelişkili durumlara açıklık getirmede, değişimde, ayrılışta yararlıdır, mesleki ve özel durumlardaki sorunların çözümü açısından ilişkileri netleştirir, ferahlık getirir ve yeni şeyler için yer açar.

pfeil-top
Top