polen-head-kl

Jako Coach, konsultant i dyplomowany socjolog oferuję następujące usługisłużą ce poprawie Państwa kontaktów firmowych, również w zakresie współpracy mię dzynarodowej oraz osobistej prezentacji:

Coaching *)

rozwój osobowości, indywidualnie lub w kontekstach międzykulturowych, w kraju i za granicą, także w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim, dla cudzoziemców w Niemczech - i odwrotnie

Ułatwiam ludziom kontakt
Wspieram rozwój osobowość i kompetencji międzykulturowych
Ze mną rozwiniecie swoje postrzeganie innych mentalności, w kraju i za granicą

*) Apropos Coaching:

Coaching nadaje się szczególnie dla biznesmenów, kadr kierowniczych i zarządzających oraz dla osób niezależnych. Coaching zaleca się przy podejmowaniu decyzji, wyjaśnianiu sytuacji konfliktowych, zmianach, rozstaniach. Coaching pomaga rozwiązywać problemy zawodowe i prywatne, rozjaśnia związki, przynosi ulgę i ułatwia nowy początek.

pfeil 20jahreGLw-NCK.pdf

meldung

pfeil-top
Top